HEWI MAG / Insights

Functionele aspecten van gekleurd design

In een interview licht architecte dr. Birgit Dietz de achtergrond toe van de ontwikkeling van de leeftijds- en dementiegevoelige wastafel, die zij samen met HEWI heeft ontworpen. Zij is
docente aan de Technische Universiteit van München op het gebied van ziekenhuisbouw en
gezondheidszorggebouwen en eigenares van een architectenbureau in Bamberg

HEWI Wastafel

HEWI Redactie: HEWI biedt een barrièrevrije wastafel met gekleurde markeringen. Wat is de functie van het gekleurde ontwerp?

 

Dr. B. Dietz: Volwassenen nemen ten minste 80% van hun omgeving waar door middel van het gezichtsvermogen. Maar vooral wat het gezichtsvermogen betreft, zijn er op oudere leeftijd veel beperkingen die het moeilijk maken de omgeving juist waar te nemen en zich dus te oriënteren. Als dus de indruk kan worden vermeden dat men als een skiër in de mist staat en de wasplaats hier wordt herkend, zullen de mensen beter hun weg vinden. Hij zal ook de gemarkeerde handgrepen gebruiken, zodat zelfs het risico op vallen kan worden verminderd.

 

HEWI redactie: Is de kleur bewust gekozen?

 

Dr. B. Dietz: Ja! Eiwitafzettingen veroorzaken troebeling van de lens met de leeftijd. Als gevolg daarvan worden bepaalde spectrale componenten van het licht diffuus verstrooid. Ze kunnen het netvlies niet meer ongehinderd bereiken. Kleurcontrasten, vooral in het blauw-groen bereik, worden niet meer gedifferentieerd waargenomen, omdat de transmissie-eigenschappen van de lens in het kortegolf-lichtbereik sterk zijn verminderd. Rood wordt het langst herkend en heeft ook een vragend karakter.

 

HEWI redactie: Is er getest of dementerenden zich laten leiden door de kleurmarkeringen en of hun zelfstandigheid wordt bevorderd?

 

Dr. B. Dietz: Ja. Intussen is er zelfs een gebruiksmodelbescherming voor verleend!

 

HEWI Editorial: Een van de benaderingen om met demente mensen om te gaan is het creëren van een omgeving. Hier wordt de omgeving van de getroffene ingericht zoals die gewoonlijk was in jongere jaren. Ze kiezen voor een functionele aanpak. Wat is het verschil met milieu-ontwerp?

 

Dr. B. Dietz: Wij willen alle zintuigen aanspreken om een zo juist mogelijke waarneming van de omgeving mogelijk te maken. Ik denk niet dat het zozeer gaat om het opbouwen van de indruk van een huis, als dat is wat je wilt aanpakken. Het gaat veeleer om het behoud van competenties en het minimaliseren van gevoelens van onzekerheid en hulpeloosheid. Milieu-vorming in ruimere zin betekent een aanpassing van de materiële en sociale omgeving aan de veranderde perceptie en competenties. Het probeert
bronnen van overbelasting te verminderen, dus het heeft een vergelijkbaar doel.

 

HEWI-redacteur: U doceert aan de TUM op het gebied van ziekenhuisbouw en zorggebouwen en doet al geruime tijd onderzoek naar leeftijds- en dementiegevoelige architectuur. Wat zijn de zwaartepunten van uw onderzoeksprojecten?

 

Dr. B. Dietz: In principe gaat het om het ondersteunen van competenties door het gebruik van alle zintuigen, waarbij het gevoel van onbekwaamheid zo veel mogelijk wordt vermeden. Alleen op die manier kan de ervaring van hulpeloosheid en dus angst tot een minimum worden beperkt en de daaruit voortvloeiende agressie, weglopen, verstoppen en nog veel meer, zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Een afname van capaciteiten enerzijds zou daarom de aanzet moeten geven tot inspanningen om de omgeving zo begrijpelijk en veilig mogelijk te maken anderzijds - deze wastafel kan hieraan een bijdrage leveren

 

Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u bij de planning en uitrusting van uw bouwproject. Wij stellen onze producten graag persoonlijk aan u voor.

We horen graag van u.

E-mail: info@hewi.de

Tel.: +49 5691 82-0

Andere onderwerpen