HEWI MAG / know

Nuttige tips voor barrièrevrije sanitaire ruimten in openbare gebouwen

Met de voortschrijdende demografische veranderingen komt het thema 'barrièrevrije planning en bouw' meer in de belangstelling te staan. Om adequaat te kunnen reageren op een vergrijzende samenleving en de gevolgen daarvan, moeten passende concepten worden ontwikkeld.Wij laten u zien hoe eenvoudig de toegankelijkheid kan worden gerealiseerd.

De term toegankelijkheid verandert steeds meer. In eerste instantie werd hiermee bedoeld de toegang tot de openbare ruimte voor mensen met een lichamelijke handicap. Vandaag de dag wordt toegankelijkheid op een veel meer gedifferentieerde manier bekeken en wordt deze steeds meer gebaseerd op de individuele behoeften of competenties van het individu.

Het doel is om alle mensen in gelijke mate toegang te bieden - ongeacht hun fysieke en cognitieve omstandigheden. Toegankelijkheid wordt zo een toegevoegde waarde voor iedereen.

Deze verandering van perspectief is duidelijk terug te vinden in DIN 18040. Het doel van de norm is om een individueel, toekomstgericht en dus duurzaam gebruik van gebouwen voor iedereen mogelijk te maken. DIN 18040 houdt niet alleen rekening met motorische beperkingen die bijvoorbeeld het gebruik van een rolstoel vereisen, maar ook met het vermogen om bijvoorbeeld te coördineren. We hebben alle informatie over douche, wastafel en WC duidelijk voor u te lezen.

De DIN-planningsaanbevelingen voor gangen, armaturen en sanitaire ruimtes zijn ook te vinden op de praktische HEWI-planningshulp. Dit is beschikbaar als download of u kunt een gedrukt exemplaar bij ons aanvragen via .  

Voorschriften voor openbare ruimten

Het barrièrevrije ontwerp van openbare gebouwen en bijbehorende openbaar toegankelijke buitenvoorzieningen die toegang en gebouwgebonden gebruik dienen, is geregeld in het eerste deel van de norm (DIN 18040-1).

Deze omvatten:

  • Culturele en educatieve voorzieningen
  • Sport- en vrijetijdsvoorzieningen
  • Gezondheidszorgvoorzieningen
  • Kantoor-, administratie- en gerechtsgebouwen
  • Verkoop- en horecafaciliteiten
  • Parkeerplaatsen en garages
  • Toiletvoorzieningen

Onze referenties geven u inspiratie voor uw bouwproject.

Volgens DIN 18040-1 moeten openbare gebouwen zo worden ontworpen dat ze voor zover mogelijk toegankelijk en bruikbaar zijn voor alle mensen, op de gebruikelijke manier, zonder bijzondere moeilijkheden en in principe zonder hulp van anderen. DIN 18040-1 is van toepassing op nieuwe gebouwen. Het moet echter ook worden toegepast op de verbouwing en modernisering van bestaande gebouwen. 

Uitrusting volgens de norm

Barrièrevrije sanitaire ruimten in openbare gebouwen vormen een bijzondere uitdaging voor de planning. Ze moeten zo zijn ontworpen dat ze door zoveel mogelijk mensen kunnen worden gebruikt - of het nu gaat om rolstoelgebruikers of wandelaars, blinden of slechtzienden of mensen met cognitieve beperkingen. In elk openbaar toegankelijk gebouw moet ten minste één sanitaire ruimte toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers - dit kan ook geslachtsneutraal zijn.

In onze planningstips over douche, wastafel en WC vindt u hoe toegankelijk de sanitaire ruimtes moeten zijn om aan de norm te voldoen. 

 

Wij ondersteunen u graag!

Heeft u vragen over het plannen en inrichten van een barrièrevrije sanitaire ruimte? Maak gebruik van onze persoonlijke planningsservice. Wij adviseren u graag over uw individuele wensen en geven u zelfs gratis planningsadviezen. 
 

 

Andere onderwerpen