Vluchtwegoplossingen

De veiligheid van mensen moet centraal staan bij de planning en uitrusting van gebouwen. Het beveiligen van vlucht- en reddingsroutes is hier van bijzonder belang. Speciale oplossingen voor vluchtdeuren moeten een snelle ontsnapping in geval van nood mogelijk maken. Daartoe moet het mogelijk zijn om de nooduitgangen zonder grote inspanning te openen door middel van een handgreep en zonder voorafgaande kennis van de gebruiker over de bediening van de paniekbout. HEWI-paniekbalken kunnen intuïtief en met minimale inspanning worden bediend en voldoen daarmee aan de eisen van DIN EN 1125 voor panieksloten. HEWI-hendelgrepen zijn geschikt als betrouwbaar nooduitgangsbeslag.

Paniekbar

Visie neemt aanzienlijk af met het vorderen van de leeftijd, waardoor het een handicap wordt voor brede segmenten van de bevolking. Om mensen met een slecht gezichtsvermogen de weg te laten vinden in gebouwen, moet de informatie in hoog contrast en volgens het twee-zintuig-principe worden gepresenteerd. Minstens twee zintuigen (zien, horen of voelen) moeten tegelijkertijd worden aangesproken. Dit kan de ontbrekende of beperkte waarneming compenseren via een andere zintuiglijke waarneming. In het geval van de paniekstang wordt de bediening via twee zintuigen overgebracht: de dubbele handgreep van gekleurd polyamide maakt de bediening visueel en ook tactiel. De deur gaat open als er druk wordt uitgeoefend op de horizontale bedieningsstang. Door het markeren van het optimale drukpunt volgens het twee-gevoeligheidsprincipe voldoet de paniekbalk aan de eisen van DIN 18040 voor barrièrevrij bouwen

HEWI Panikstange aus matt geschliffenem Edelstahl mit Ringen die im Dunkeln leuchten
Panikstange glow

Die nachleuchtenden Elemente der Panikstange glow weisen den Weg nach Draußen auch in der Dunkelheit

Lichtquelle

Die Panikstange glow funktioniert ohne Stromversorgung und erhöht durch ihre fluoreszierenden Elemente die Sicherheit und Orientierung auf Flucht- und Rettungswegen

Funktionsweise

Besondere Pigmente speichern das Umgebungslicht, sodass sie im Dunkeln leuchten

Duwgrepen

Duwgrepen kunnen worden gebruikt bij nooduitgangen waar een panieksituatie niet te verwachten is omdat de mensen in het gebouw de uitgangen kennen (DIN EN 179). Ze zijn vooral aan te bevelen voor zware deuren, omdat ze moeiteloos met één hand te openen zijn met de hendelgreep. Duwgrepen zijn niet alleen geschikt als nooduitgangsslot, maar maken ook barrièrevrij bedieningscomfort op variabele grijphoogtes mogelijk. Volgens DIN 18040 wordt een werkhoogte van 85 cm aanbevolen, zodat rolstoelgebruikers of kleine kinderen ook zware deuren zoals toegangs- of gebiedsdeeldeuren gemakkelijk kunnen openen en sluiten. Dit maakt de bediening van de handgreep ongemakkelijk voor lange mensen en gebruikers van de rollator. Duwgrepen zijn een geschikte oplossing - ze maken een flexibele grijphoogte van 75 tot 120 cm mogelijk.