Systemowe rozwiązania do korytarzy

System orientacji wizualnej w budynku

Poręcz w korytarzu zapobiega upadkom i zapewnia dodatkowy punkt podparcia przy poruszaniu się, szczególnie ważny dla osób z zaburzeniami równowagi. Najbardziej odpowiednie są poręcze o zaokrąglonym kształcie, dopasowane do ludzkiej

dłoni, które zapewniają pewny i wygodny chwyt. Poręcze mogą ułatwiać orientację w budynku również osobom z upośledzeniem wzroku. Dodatkowym wparciem dla tych osób są oznakowania z informacjami, które mogą odczytać za pomocą dotyku.

Systemy poręczy

Bezpieczeństwo w korytarzach i na schodach

Poręcze gwarantują bezpieczeństwo w korytarzach i na schodach. Najwygodniejsze są poręcze o przekroju od 3 do 4,5 cm. Zaokrąglony kształt zapewnia pewny chwyt i efektywne przeniesienie siły.

Systemy oznakowań

Orientacja wizualna

Oznakowania ułatwiają orientację w budynku. Zastosowanie kontrastowych barw i dodatkowy zapis informacji za pomocą wypukłych elementów czyni dany obiekt dostępnym również dla osób niedowidzących i niewidomych.

Beschilderung