HEWI Social Media Niemcy


System 111 certyfikowany

Deklaracja ekologiczności produktu

Do certyfikacji budynków zaprojektowanych w trwały sposób zgodnie z obowiązującym w Niemczech systemem certyfikacji DGNB lub amerykańskim wariantem LEED na poziomie produktowym sięga się po deklaracje ekologiczności produktu zgodne z ISO 14025 oraz EN 15804. Deklaracje ekologiczności produktów (EPD/Enviromental Produkt Declaration) jest międzynarodowo uznanym znakiem Öko.

Specjalistyczne Zrzeszenie Branży Zamków i Okuć (Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V.) wzpólnie z przemysłem opracowało Wzorcowe EPD. System 111 został certyfikowany jako wzór dla okuć poliamidowych i jest od teraz dostępny do sprzedaży. Deklaracja ekologiczności produktu została wystawiona przez Instytut Budownictwa i Środowiska (Institut für Bauen und Umwelt e.V.) jako niezależnego rzeczoznawcę.

EPD zestawia ekologiczny bilans jakiegoś produktu. Analizuje się tutaj oddziaływania na środowisko od produkcji aż po utylizację produktu. Dla przykładu uwzględnia się tutaj także pochodzenie surowców, tak jak proces produkcji i zastosowane w nim źródła energii, okres eksploatacji produktu i drogi transportowe. Za pomocą deklaracji ekologiczności produktu można podejmować opinie odnośnie trwałości całego budynku.


Wszystkie Pozostałe tematy
Zgadzam się

Ta strona korzysta z plików cookie, aby można było ją optymalnie użytkować. Kontynuowanie nawigacji na naszej stronie internetowej oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.

> Dowiedz się więcej