HEWI MAG / architectuur

Geometrische basisvormen in de architectuur 

Een architectuur zonder basisvormen, gebaseerd op geometrie, is ondenkbaar. Elke constructie is daarop gebaseerd. Maar welke invloed hebben deze vormen op het menselijke gevoel en gedrag? We geven u een overzicht van verschillende basisvormen in de architectuur - met bijzondere aandacht voor de badkamer. 

De stedelijke ruimte bestaat uit een wereld van geometrische lichamen. Overal zijn prisma's en piramides. Platonische en Archimedische lichamen zijn net zo typisch als kubische vormen. Meestal gaat het bij architectonische gebouwen om veelvlakken - heel simpel of uiterst complex. Daarbij gaat het niet om een moderne trend: De menselijke behoefte aan comfort, schoonheid en ook zelfexpressie is terug te vinden in geometrie. Sinds de oudheid zijn wetenschap en kunst nauw met elkaar verbonden. Geometrie is sindsdien niet weg te denken uit de architectuur. In ieder geval heeft zij zich sindsdien ontwikkeld en verbeterd. Naast simpele woonstructuren zijn er tegenwoordig zorgvuldig geplande en vormgegeven architectonische kunstwerken mogelijk.  

Functionele, eenvoudige esthetiek in de Bauhaus-stijl 

Een voorbeeld van een architectuurstijl, waarin geometrische vormen toepassing vinden, is de Bauhaus-stijl. Ongebruikelijke materialen en complementaire kleuren - maar ook eenvoudige, symmetrische vormen onderscheiden hem. Want in principe bestaat er niet zoiets als een Bauhaus-stijl. In plaats daarvan verenigden vanaf het jaar 1919 verschillende kunstenaars zich onder deze naam. Ze streefden een doel na: Voor hen gold architectuur als een totaal kunstwerk - waarom ze de scheiding tussen kunst en ambacht wilden opheffen. Bovendien wilden ze voor alle mensen van alle sociale klassen een goede levenskwaliteit mogelijk maken. De focus lag er dus meer op, gebouwen voor alle mensen te ontwerpen, in plaats van zich op luxe objecten te focussen. Met de Bauhaus-stijl ontstonden daarom ook de eerste geïndustrialiseerde woongebouwen: efficiënt en nuttig. Form follows function is niet voor niets nog steeds een motto, dat in de architectuur veelzijdig wordt toegepast. Een voorbeeld daarvan is het door Walter Gropius ontworpen Bauhaus-gebouw in Dessau. 

Maar welke geometrische vorm heeft welke invloed op mensen? 

Kracht en stevigheid: Kubische vormen in de architectuur 

De kubische vorm geldt in de architectuur als bijzonder relevant, omdat een kubische bouw een gevoel van kracht en stevigheid uitstraalt. Kubische vormen hebben een duidelijke geometrie, waardoor ze stabiel en veilig ogen. In een dergelijk gebouw is een goede oriëntatie mogelijk, omdat alle hoeken gelijkmatig zijn uitgevoerd. Kubische vormen zijn vooral geschikt voor gebouwen waarin een geregelde, ordelijk proces wordt bevorderd. Een voorbeeld hiervan zijn administratieve gebouwen of openbare inrichtingen. 

Een voorbeeld van een kubische vorm in de gebouwenarchitectuur vindt u als HEWI referentie in het "FutureHAUS Dubai".  

Eenduidige symmetrie: Vierkante vormen in de architectuur 

Vierkante vormen hebben een functie en effect vergelijkbaar met kubische vormen. Vierkante vormen zijn ook eenduidig symmetrisch. Ze creëren bij mensen een gevoel van behaaglijkheid en gezelligheid. De vierkante vorm is daarom bijzonder geschikt voor woongebouwen, omdat mensen zich er geborgen en veilig voelen. De vierkante plattegrond is voor woongebouwen ook ideaal omdat het de kleinste buitenmuurlengte bij een gelijk woonoppervlak - en daarmee ook geringere wand- en verwarmingskosten - nodig heeft dan een langer, smaller gebouw. Bovendien heeft een vierkant huis, dat bijvoorbeeld uit twee verdiepingen bestaat, minder oppervlak nodig dan een hoekige bungalow. Typisch voor vierkante gebouwen zijn stadsvilla's, Scandinavische landhuizen of de klassieke Bauhaus-stijl. 

Een voorbeeldreferentie voor een stadsvilla, waarin HEWI-producten zijn gebruikt, vindt u hier: https://www.hewi.com/de/unternehmen/referenzen/stadtvilla.  

Andere geometrische vormen 

Naast vierkante of kubische geometrische vormen zijn ook andere vormen denkbaar. Daaronder ronde, elliptische of trapeziumvormige gebouwstructuren. Elliptische vormen worden vaak gebruikt in representatieve bereiken. Voorbeelden hiervan zijn entreehallen of conferentieruimtes. Trapeziumvormige gebouwen creëren daarentegen een dynamische en actieve atmosfeer, waarom architecten ze vaak kiezen voor sport- of vrijetijdsinrichtingen.  

 

Rekening houden met geometrische vormen in de architectuur 

Het is belangrijk er op te letten, dat elke vorm zijn eigen betekenis en effect heeft - die afhankelijk van context en doel verschillend kan worden geïnterpreteerd. Voor u als architect of planner is het daarom belangrijk, bij het ontwerpen van gebouwen rekening te houden met het effect van geometrische basisvormen. De keuze voor de juiste vorm kan invloed hebben op het effect op mensen. Bedenk zorgvuldig, welke vormen u in uw ontwerpen gebruikt. Alleen dan bereikt u het gewenste effect en voldoet aan de behoeften van de gebruikers. 

Blijf op de hoogte 

Wilt u zich regelmatig informeren over architectuur en sanitaire onderwerpen? In onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. Registreer u gratis. 

MEER ONDERWERPEN