HEWI MAG / know

Tips voor het plannen van drempelvrije douches

De toepassing van oplossingen zonder drempels die aan de normen voldoen, is niet zo ingewikkeld als het lijkt en helpt alle mensen aan het sociale leven deel te nemen, ongeacht hun lichamelijke of geestelijke toestand. Vandaag gaan we ons bezighouden met het douchegedeelte. Ontdek met welke tips en normen u rekening moet houden bij het plannen en uitvoeren van een toegankelijke douche.

De term toegankelijkheid verandert steeds meer. Vandaag de dag is barrièrevrij ontwerpen gericht op inclusie. Dit betekent dat bij het ontwerpen van toegankelijke ruimten wordt uitgegaan van de individuele behoeften of bekwaamheden van het individu. In principe moeten toegang en gebruik voor iedereen in gelijke mate mogelijk worden gemaakt.Toegankelijkheid wordt zo een toegevoegde waarde voor iedereen.

De vermelde tips en normen verwijzen naar de landspecifieke richtlijnen van Duitsland (DIN 18040,) Oostenrijk (ÖNORM B 1600) en Zwitserland (SIA 500). 

Bewegingsruimtes in de badkamer voor onbeperkt gebruik

Of het nu binnen de eigen vier muren is, in gebouwen voor gezondheidszorg, sportfaciliteiten of onderwijsinstellingen: voldoende bewegingsruimte in de badkamer vergemakkelijkt de uitvoering van barrièrevrije maatregelen. Een optimale bewegingsruimte van 1,50 m x 1,50 m van alle sanitaire objecten maakt het zelfs voor een rolstoelgebruiker mogelijk om zich in de badkamer zo onbeperkt mogelijk te bewegen.De specificaties volgens de norm verschillen van land tot land.

Het onderstaande overzicht geeft u een overzicht. Hier kunt u filteren op Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.  

Eisen voor drempelvrije douches

De doucheruimte moet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Daartoe moet de douche gelijk zijn met de vloer en een overeenkomstig bewegingsvlak hebben. Douchezitjes vergemakkelijken het zelfstandig douchen. Doorslaggevend voor de zithoogte is het contact van de voet met de grond. Dit is bijzonder belangrijk voor veilig zitten en moet te allen tijde worden gewaarborgd. Ideaal is een fitting die zittend vanaf de zijkant kan worden bereikt.

Als er te weinig bewegingsruimte in de badkamer is, kan de badkuip worden vervangen door een douche op vloerniveau. Hierdoor ontstaat extra manoeuvreerruimte voor de rolstoel of rollator, omdat ook de doucheruimte kan worden gebruikt. Dit wordt meestal toegepast in privé-appartementen, omdat bestaande badkamers vaak een te kleine plattegrond hebben.  

Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland

Installatieaanbevelingen

DIN 18040 DEEL 1
Publiek

DIN 18040 DEEL 2
Appartementen Rolstoelgebruik

DIN 18040 DEEL 2
Appartementen

Doucheruimte

 • op hetzelfde niveau als de aangrenzende sanitaire ruimte
 • Mag niet meer dan 2 cm lager zijn
 • op hetzelfde niveau als de aangrenzende sanitaire ruimte
 • Mag niet meer dan 2 cm lager zijn

 

 • op hetzelfde niveau als de aangrenzende sanitaire ruimte
 • Mag niet meer dan 2 cm lager zijn

Verplaatsingsgebied

 • 150 x 150 cm
 • 150 x 150 cm
 • 120 x 120 cm

Douchezitje

 • Zithoogte 46-48 cm
 • Opklapbaar zitje Projectie min. 45 cm
 • alternatief: mobiel, stabiel douchezitje
 • Retrofit-optie voor zitting
 • Zithoogte 46-48 cm
 • Retrofit-optie aanbevolen

Inklapbare handgreep

 • Aan weerszijden van de klapstoel moet een opklapbare steungreep worden gemonteerd
 • Bovenrand van de opklapbare steungreep 28 cm boven de zithoogte
 • 15 cm boven de zitting uitsteken, ruimte tussen de handgrepen 65-70 cm
 • Retrofit-optie voor opklapbare steungrepen aan beide zijden van de zitting
 • Bovenrand van opklapbare steungreep 28 cm boven zithoogte
 • Retrofit-optie aanbevolen

Handgrepen

 • Er moeten horizontale handgrepen worden aangebracht, montagehoogte 85 cm boven OKFFB (asmaat)
 • Er moeten ook verticale handgrepen worden aangebracht
 • Retrofit-optie aanbevolen

fitting

 • Eéngreepsdouchegarnituur met handdouche
 • toegankelijk vanuit zittende positie, op een zijdelingse hoogte van 85 cm
 • indien er meerdere elementen zijn, is een opstelling tot 105 cm (axiale afmeting) toegestaan
 • de hendel van de douchegarnituur moet naar beneden wijzen om verwondingsgevaar te voorkomen
 • Eéngreepsdouchegarnituur met handdouche
 • toegankelijk vanuit zittende positie, op een zijdelingse hoogte van 85 cm
 • indien er meerdere elementen zijn, is een opstelling tot 105 cm (axiale afmeting) toegestaan
 • de hendel van de douchegarnituur moet naar beneden wijzen om verwondingsgevaar te voorkomen
 • Hendel van de douchegarnituur moet naar beneden wijzen om verwondingsgevaar te voorkomen
 • Bedieningshoogte 85 cm
 • Bij meerdere elementen is een opstelling tot 105 cm (axiale afmeting) toegestaan

Residentiële badkuip

 • Het moet mogelijk zijn om achteraf een badkuip in de doucheruimte te installeren
 • Het moet mogelijk zijn om de badkuip met een lift te gebruiken
 • De installatie van een badkuip in het douchegedeelte moet achteraf mogelijk zijn

vloeren

 • slipvast volgens GUV-I 8527 min. classificatiegroep B
 • slipvast volgens GUV-I 8527 min. classificatiegroep B
 • slipvast volgens GUV-I 8527 min. classificatiegroep B

Installatieaanbevelingen

ÖNORM B1600

Doucheruimte

 • traploos met helling
 • antislipvloer volgens ÖNORM Z 1261

Grootte doucheruimte

 • min. 150 x 150 cm of 130 x 180 cm, kan van 2 kanten over hoek benaderd worden

Douchezitje

 • Zitdiepte min. 40 x 40 cm
 • Zithoogte 46 - 48 cm
 • Afstand van het midden tot de hoek 45 - 50 cm

Handgrepen

 • horiz. Grijpbeugels OK min. 75 - max. 85 cm
 • senkr. Steunstang van 75 cm tot een hoogte van ten minste 150 cm, met een afstand van ten minste 70-85 cm van de hoek, kan ook worden gebruikt als douchesteunstang
 • dan verbonden met de verticale douche. Handvat volgt horizontaal. Handgreep met lengte min. 50 cm
 • op de 2e wand (geen tekening) horizontaal. Handgreeplengte min. 90 cm, deze kan worden gebruikt voor hangstoelen
 • in plaats van de horizontale zitting. Een opklapbare steungreep met een horizontale afstand van 65 - 75 cm tussen de handgrepen kan ook naast de opklapbare zitting worden geïnstalleerd, L=70-85 cm
 • met vaste zitplaatsen, de horizontale steungreep mag niet worden verwijderd. Handgreep op de montagemuur in de buurt van de zitting vervalt

Uitrustingselementen

 • Zeephouder

fitting

 • Hoogte 80 - 110 cm

Douchegordijn/ Douche spatscherm

 • Scheidingswanden in de doucheruimte moeten flexibel (gordijn) of opklapbaar zijn
 • geen beperking van de bewegingsruimte

Residentiële badkuip

 • Hoogte aan de ingangszijde 50 - 55 cm
 • moet ten minste 15 cm bereikbaar zijn met een lift

 

Badkuip - Grijp rails

 • aan de smalle kant verticaal. Grijpbeugel tot een hoogte van ten minste 150 cm, gelijk met de buitenrand van het bad
 • horizontaal. Handgrepen op een hoogte van 15 - 25 cm boven de rand van het bad, lengte ten minste 50 cm, in de richting van de hoek vanaf de buitenrand van het bad
 • aan de lange zijde neergelaten. Grijpbeugel op 70 - 85 cm afstand van de rand van het bad, gemeten tot een hoogte van 150 cm gemonteerd

Installatieaanbevelingen

SIA 500 ROLSTOELTOEGANKELIJKE DOUCHE

Doucheruimte

 • Slapeloos, max. 2 % helling

Douchezitje

 • Opklapbare zitting Projectie min. 45 cm
 • Zithoogte 46 cm

Grootte

 • Douchegedeelte 90 x 110 cm
 • Gemeenschappelijke douchegelegenheid 90 x 140 cm
 • Helling max. 2%, afgescheiden door douchegordijn
 • Afvoergedeelte zo mogelijk 30 cm groter dan douchegedeelte

Handgrepen

 • horiz. Steunbalk, montagehoogte 70 - 75 cm
 • verticaal. Doucheglijstang met verstelbare douchehouder
 • opgesteld in L-vorm, horizontaal. Lengte min. 50 cm, hoogte ca. 190 cm

Inklapbare steunbeugel

 • Inklapbare handgreep aan de vrije kant naast de inklapbare zitting, montagehoogte 70 - 75 cm

Uitrustingselementen

 • Zeepbakje

fitting

 • Hoogte max. 100 cm vanaf de grond

Douchegordijn/ Douche spatscherm

 • Doucheruimte afgescheiden door een douchegordijn

Heeft u nog vragen?

Wij bieden een all-round service.Heeft u vragen over het plannen en uitrusten van uw bouwproject met een barrièrevrije douche? Profiteer van onze persoonlijke planningsservice.Wij adviseren u bij alle vragen over de norm of doen u gratis uitrustingssuggesties voor uw bouwproject.  

 

Andere onderwerpen