HEWI MAG / know

Jak Covid-19 zmieni sposób wyposażenia publicznych pomieszczeń sanitarnych

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych podlega ciągłym zmianom, ponieważ trendy i standardy decydują o projektowaniu łazienek jutra. Obecnie priorytetem jest przede wszystkim jedna rzecz: higiena. Pokażemy Państwu, jak należy zaprojektować zrównoważoną łazienkę, aby wyeliminować jak najwięcej zagrożeń infekcją.

Globalny wybuch pandemii Corona wymaga przemyślenia architektury i projektowania wnętrz. Temat higieny odgrywa obecnie szczególną rolę w publicznych pomieszczeniach sanitarnych, obok wzornictwa, funkcji i jakości.

Nawet przy dobrej częstotliwości sprzątania, urządzenia sanitarne w szkołach, budynkach biurowych i ogólnodostępnych, takich jak dworce kolejowe czy centra handlowe, są żyznym gruntem dla dużej liczby patogenów i tym samym stanowią podwyższone ryzyko infekcji.  

Sensoric disinfectant dispenser

HEWI disinfectant dispensers are available in stainless steel and with powder coating and thus offer design scope. In the contact-free Sensoric version, they provide an additional plus in hygiene in all areas of the building.

Paper towel dispensers

The use of paper towel dispensers instead of hand air dryers leads to a significant reduction in the bacterial and viral load in sanitary rooms. In air dryers, an accumulation of bacteria and viruses can be caused by previous users with insufficiently cleaned hands. The hygienic removal of individual sheets of paper considerably reduces the risk of infection.

Sensoric soap dispenser

Touch-free soap dispensers effectively increase hygiene in the sanitary room - they allow easy and clean removal of consumables. Well thought-out details make stocking up easier. For example, the inner container of soap dispensers can be removed for cleaning and filling; they also have a level indicator.

Doorhandle 115

One of the most common ways of transmitting bacteria and viruses to humans is the door handle. Thanks to its clever ergonomic design, lever handle 115 can be easily operated with the elbow without touching the door handle with the hand. This reduces the risk of infection.

Sensoric fittings

HEWI Sensoric System fittings offer maximum hygiene. The fitting does not need to be touched to release. They are released by activating the sensor - a hand movement is sufficient for this. The water flow ends after a preset time interval. This also allows the valuable resource water to be saved efficiently.

Bezdotykowe użycie zmniejsza ryzyko infekcji

Oprócz infekcji przez powietrze, którym oddychamy, drugim najczęstszym źródłem infekcji jest przenoszenie wirusów i bakterii przez ręce. Od momentu wejścia i wyjścia z pomieszczeń sanitarnych, które są wyposażone we wspólne systemy dozowników, dotykamy nawet 20 przedmiotów - począwszy od klamki drzwiowej , dozownika mydła i uchwytu armatury.

Można znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo transmisji poprzez zastosowanie przemyślanych, higienicznych rozwiązań sprzętowych.

Rozwiązania HEWI dla większej higieny w publicznych pomieszczeniach sanitarnych

1.) Aby uniknąć ryzyka infekcji, zaleca się stosowanie obsługiwanych bezdotykowo produktów. HEWI oferuje szeroką gamę produktów w wersji bezdotykowej z czujnikami. Tym samym klamki, dozowniki mydła i środków dezynfekujących nie stwarzają już ryzyka przenoszenia.

2.) Odpowiednie podajniki ręczników papierowych stanowią uzupełnienie serii HEWI. W przeciwieństwie do dmuchaw do suszenia ręcznego, nie powodują one zanieczyszczenia zarodkami. Jeśli nie ma możliwości przestawienia się na armaturę elektroniczną, ręczniki papierowe są również używane do pracy w warunkach higienicznych.

3.) Rozwiązania z serii active+ stanowią również plus w zakresie higieny. Zastosowane mikrosrebro zapewnia ochronę antybakteryjną na powierzchniach produktów, na których nie można uniknąć kontaktu.

4.) HEWI Armatura Sensoryczna zapewnia maksymalną higienę. Włączenie przepływu wody następuje poprzez aktywację czujnika - wystarczy ruch ręki. Zatrzymanie następuje po upływie ustawionego przedziału czasu. Umożliwia to również efektywne oszczędzanie cennych zasobów wody.

5.) HEWI System 115 umożliwia otwieranie drzwi bez kontaktu z dłonią. Uchwyt dźwigni jest tak zaprojektowany, że użytkownik może go łatwo obsługiwać łokciem. Szczególnie łatwa do czyszczenia jest również higieniczna powierzchnia nieporowatego poliamidu o wysokim połysku.

 

Nawet pojedyncze działania przyczyniają się do znacznej poprawy higieny. Odkryj szczegółowo nowe systemy dozowników HEWI na naszych seminariach online.

Zobacz seminaria online

pozostałe tematy