www.hewi.com

Nadruk

Za treść stron internetowych HEWI (http://www.hewi.de oraz http://www.hewi.com), w szczególności za używanie i wyświetlanie obrazów i grafik, odpowiedzialna jest następująca spółka:

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefaks: +49 5691 82-319
info@hewi.com
www.hewi.com

Dyrektorzy zarządzający: Thorsten Stute

Zarejestrowany w Amtsgericht Korbach, HRB 1004
Numer NIP: DE 113144861

Informacje prawne

Heinrich Wilke GmbH stale sprawdza i aktualizuje informacje na swoich stronach internetowych. Mimo wszelkiej troski, dane mogły się w międzyczasie zmienić. W związku z tym firma nie jest w stanie przyjąć odpowiedzialności ani udzielić gwarancji na aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych informacji. To samo odnosi się do wszystkich innych stron internetowych, do których odsyłają hiperłącza. Heinrich Wilke GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których prowadzi taki link.

Ponadto Heinrich Wilke GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do udostępnionych informacji.

Treść i struktura strony internetowej Heinrich Wilke GmbH jest chroniona prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, plików tekstowych lub materiałów graficznych wymaga naszej wcześniejszej zgody.

Warunki umowy

Warunki zakupu
Poniższe ogólne warunki zakupu dotyczą wyłącznie zawierania umów i stosunków prawnych pomiędzy dostawcami a HEWI Heinrich Wilke GmbH.

Ogólne warunki zakupu

Warunki sprzedaży
Poniższe ogólne warunki sprzedaży dotyczą wyłącznie zawierania umów i stosunków prawnych pomiędzy klienci a HEWI Heinrich Wilke GmbH.

Międzynarodowe warunki sprzedaży

 

Wdrożenie

Koncepcja i projekt
Markwald Neusitzer Identity, Frankfurt nad Menem / Düsseldorf
www.mnidentity.de

Realizacja techniczna
Blackbit digital Commerce GmbH, Göttingen
www.blackbit.com