HEWI MAG / NEWS

HEWI zakłada MIDAS Coating GmbH

HEWI założył MIDAS Coating GmbH jako 100% spółkę-córkę. Firma ta kontynuuje działalność w obszarze powierzchni ROPAL Europe AG z siedzibą w Burgwaldzie

Dzięki kompetencjom MIDAS Coating GmbH, HEWI rozszerza własną wartość dodaną w zakresie produkcji armatury i produktów sanitarnych. W odniesieniu do różnorodności materiałów, powierzchni i kolorów, które charakteryzują różne linie produktów, HEWI wnosi do własnej grupy przedsiębiorstw know-how sprawdzonego specjalisty w zakresie powierzchni.

Inne tematy